מדיניות האיכות

הנהלת ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים, מחויבת לעמוד בצרכי וציפיות מחזיקי עניין ולתת מענה לדרישות לקוחות החברה, להשגת שביעות רצונם.

 

הנהלת ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים, מחויבת לעמוד בדרישות התקן ISO 9001:2015, לתחזק תהליכי שיפור מתמיד ובחינת האפקטיביות של מערכת ניהול איכות, באמצעות מעקב אחר עמידה במטרות איכות, ביצוע מבדקים פנימיים ומבדקים מעקב חיצוניים, איסוף מידע לניטור נתונים, ביצוע פעולות מתקנות, זיהו והערכת סיכונים והזדמנויות.

 

הנהלת ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים, מבטיחה שימוש ותחזוקת ציוד טכני בטיחותי ותקין ומוודא שעובדי החברה מקצועיים, מיומנים ובעלי ההכשרה המתאימה לביצוע המטלות הנדרשות מהם בכל רמות הארגון.

 

הנהלת ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים וכל עובדי החברה מחויבים ליישם את מדיניות האיכות.

מנכ"ל ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים, מאשר מטרות איכות בתחומים הבאים: התייעלות בתהליכים במסגרייה, מניעת עבודה חוזרת עקב תקלה ביצור, צמצום תלונות לקוח, שיפור שביעות רצון.

 

הנהלת ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים מתחייבת לעמוד בכל התקנים, התקנות והצווים הישימים הנוגעים לתחום פעילותה.