קרוסלות

  שם תיאור
turnstiles-tripod
קרוסלת מותן/טריפוד

BGI tripod turnstiles are designed to control access to secure areas and manage and monitor the flow of people.

turnstiles-full-height
קרוסלות גבוהות

הקרוסלה מתוצרת ב.ג. אילנית, מתוכננת למנוע כניסת לא מורשים, ולבצע בקרה וסינון של כניסה ויציאה של קהל.